Capacitat Càrrega Física (CCF)

Capacitat Càrrega Real (CCR)

Factor d'aparcament (FAp)

Factor de protecció (FPr)

Factor d'Erosió (FEr)

Factor d'Accessibilitat (FAc)

*ben senyalitzat= presència d'informació de l'espai i ruta

Factor Ecològic (FEc)

Factor Social (FSo)

Mida Mostral Mínima (Mm)

Capacitat de Càrrega

Capacitat Càrrega Física (CCF):

Capacitat Càrrega Real (CCR):

Valor dels factors

Factor d'aparcament (FAp):

Factor de protecció (FPr):

Factor d'Erosió (FEr):

Factor d'Accessibilitat (FAc):

Factor Ecològic (FEc):

Factor Social (FSo):